דבר תורה לפרשת תולדות
תיאור חייו של יצחק תופס מקום פחות מאשר תיאור חייו של אברהם, ואחד מסיפוריו המרכזיים של
חייו מקביל מאד לסיפור מחייו של אברהם. המדובר בסיפור הליכתו של יצחק לארץ פלישתים. אברהם
הולך לארץ פלישתים במסגרת הליכתו בארץ ישראל ואילו יצחק מגיע לפלישתים בעקבות ...
מאת הרב יוני ברלין
לדבר התורה המלאדבר תורה לשמיני עצרת
שמיני עצרת עוסק בשלושה נושאים הלכתיים ש"במקרה" חברו ליום אחד: • שמיני עצרת ויחסו
לסוכות • שמחת תורה • משיב הרוח ומוריד הגשם א. כבר בפסוקי התורה אנו רואים יחס מורכב
בין חג הסוכות ושמיני עצרת. מצד אחד כתוב: "בסוכות תשבו שבעת ימים", ומיד אח"כ "ב...
מאת אבנר גולדמן ז"ל
לכתבה המלאה
לזכרו של ידידנו וחברנו סא"ל אבנר גולדמן ז"ל, מעמודי התווך של קהילתנו
לחצו כאן

מושב לצים

הלכות מילואים
 
 

שבת

כניסת השבת בשעה
השבת תצא בשעה

מנחה ערב שבת: 00:00
שחרית: 8:30
מנחה ושיעור: 00:00
דף שבועי: מסכת דף צ"א

שבת שלום!